Terug!

Orakelmachine weer in werking gesteld

Precies op tijd voor het Sonic Acts festival 2010 dat dit weekeinde plaats vindt in De Balie en Paradiso is de façade-installatie Orakelmachine na anderhalf jaar opnieuw in werking gesteld. Het orakel schraapt het internet op zoek naar uitspraken over de 'Poetics of Space' en zal na afloop van Sonic Acts talloze andere kwesties aansnijden...

Bij intrede van de duisternis verschijnen berichten van het Orakel op de ramen van de eerste verdieping van De Balie aan het Leidse Plein van Amsterdam.


Back!

Oraclemachine online again

Just in time for the Sonic Acts festival 2010 that takes place in Amsterdam this weekend at De Balie and Paradiso, the Oracle Machine installation for the Oracle Machine installation has been reconstructed. The Oracle scrapes the internet looking for statements about the 'Poetics of Space'. After completion of Sonic Acts it will dissect countless other issues.

At the fall of darkness the messages of the Oracle appear on the windows of the first floor of De Balie at the Leidse Plein.